• Максим Романцов

Співвласники мають право достроково розірвати договір з ОСББ
Позивач (колишній управитель будинку) звернувся до суду з позовом про визнання недійсним рішення установчих зборів ОСББ та скасування державної реєстрації цього ОСББ.Позовні вимоги обґрунтовані тим, що установчі збори співвласників багатоквартирного будинку були проведені з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило в подальшому незаконну державну реєстрацію ОСББ.


Рішенням виконавчого комітету міської ради позивача було призначено управителем будинку.


У цьому ж будинку пізніше було створено ОСББ (відповідач у справі).


Позивач зазначає про порушення свого права оскаржуваним рішенням про створення ОСББ, оскільки, на його думку, створення та реєстрація ОСББ в силу ч. 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" та п. 33 договору управління призводить до дострокового розірвання договору з позивачем та, як наслідок, недоотримання ним прибутку з винагороди управителю за надання послуг з обслуговування будинку.


На думку ОСББ, скаржник змішує своє право, яке витікає із договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, на отримання винагороди управителя, яка по суті є складовою ціни послуги, що надається співвласникам багатоквартирного будинку із майновими правами на спільне майно у будинку (володіти, користуватись та розпоряджатись), які мають виключно співвласники будинку.


Позиція Верховного Суду:


Оскільки, позивач не є власником житлових або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, тому права на участь у зборах не мав.

Статтею 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права тільки у разі його порушення, невизнання або оспорювання та на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

У розумінні закону, суб`єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.


Вирішуючи спір по суті, господарський суд має встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, для захисту якого звернувся позивач, тобто, встановити чи є особа, за позовом якої порушено провадження у справі, належним позивачем. При цьому, відсутність права на позов в матеріальному розумінні тягне за собою прийняття рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин, оскільки лише наявність такого права обумовлює виникнення у інших осіб відповідного обов`язку перед особою, якій таке право належить, і яка може вимагати виконання такого обов`язку (вчинити певні дії) від зобов`язаних осіб. Встановивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, на захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту порушення або оспорення прав і відповідно приймає рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачеві у захисті, встановивши безпідставність та необґрунтованість заявлених вимог.


Позивачем не доведено факту порушення його прав або охоронюваних законом інтересів створенням ОСББ у будинку, що є самостійною підставою для відмови у позові.


Частиною 5 ст. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" передбачено, що якщо протягом дії договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком, укладеного за результатами конкурсу, співвласники приймуть рішення про зміну форми управління багатоквартирним будинком або про обрання іншого управителя, співвласники мають право достроково розірвати такий договір, попередивши про це управителя, призначеного на конкурсних засадах, не пізніш як за два місяці до дня розірвання договору.

Просмотров: 6